Robotica

Robotica neemt al vele jaren een bijzondere plek in op het Maerlant. Onder leiding van docenten dhr. Zegwaard, dhr. De Kleijn en mw. Van Meeteren bouwen leerlingen tijdens tussenuren en in hun vrije tijd aan de meest fantastische robots in een aparte roboticaruimte. Het buitencurriculaire robotica-onderwijs op het Maerlant is uniek in Nederland en onze schoolteams doen mee aan verschillende (internationale) wedstrijden.

First Lego League

Sinds de start van de First Lego League (FLL) in 2003 nemen leerlingenteams uit de onderbouw deel aan deze roboticacompetitie. De teams van het Maerlant hebben in de afgelopen jaren meer dan 30 prijzen gewonnen in Nederland, Europa en de Verenigde Staten.

FIRST Tech Challenge

Leerlingen uit de bovenbouw, maar ook studenten van hogescholen en universiteiten, doen mee aan de FIRST Tech Challenge (FTC). De voertaal, van logboeken tot presentaties, is Engels. Het beste team van Nederland vertegenwoordigt ons land op het World Festival in Detroit. In 2014 en 2018 won het Maerlant de ‘Motivate-award’.

World Robot Olympiad

Het Maerlant roboticateam doet als een van de weinige Nederlandse teams mee aan de World Robot Olympiad (WRO). In teams van maximaal drie personen maak je op de wedstrijddag een robot die een aantal opdrachten moet kunnen voltooien.

Leerlingen bouwen tijdens tussenuren en in hun vrije tijd aan de meest fantastische robots