Jaarplanning

  • maand
  • leerlaag
  • Periode
---

Geen resultaten gevonden

Cambridge C2 Reading & use of English, writing and listening exams

maandag 11 december 2023

Voor 6 vwo-leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Ouderavond klas 2 en 3 'Log In' in de aula

dinsdag 12 december 2023

Start 19.30 uur (Inloop vanaf 19.15 uur).

Een interactieve avond over hoe ouders internetgebruik en sociale media een plek kunnen geven in de dagelijkse opvoeding.

Cambridge C1 Reading & use of English, writing and listening exams

woensdag 13 december 2023

Voor 5 havo-leerlingen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Studieverlof onderbouw + 4h

donderdag 14 december 2023

Na het 4e lesuur

Kerstgala

donderdag 21 december 2023

Locatie: Westwood

Toetsweek 2 voor 4 en 5 vwo

van donderdag 14 december t/m donderdag 21 december 2023

Toetsweek 2 onderbouw + 4h

van vrijdag 15 december t/m donderdag 21 december 2023

Leerlingen vrij

vrijdag 22 december 2023

Kerstvakantie

van zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2024

Start lessen 4e lesuur

maandag 8 januari 2024

Cambridge B2 First Reading & use of English, writing and listening exams + speaking

zaterdag 20 januari 2024

Voor leerlingen in 4 havo die het B2 First for Schools examen doen.

5h: Kijk- en luistertoets MVT Duits

maandag 22 januari 2024

6v: Kijk- en luistertoets MVT Duits

dinsdag 23 januari 2024

Informatieavond

dinsdag 23 januari 2024

Informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8.

Van 19.30 - 21.30 uur.

5h/6v Dossiertoetsweek 2

van maandag 15 januari t/m dinsdag 23 januari 2024

Deadline inschrijven herkansing toetsweek 2

dinsdag 23 januari 2024

Ouder-kind-workshop Kieswijs 4h/5v

woensdag 24 januari 2024

Workshop voor ouders en leerlingen uit de voorexamenklassen die zich hebben aangemeld.

5h/6v Kijk- en luistertoetsen MVT Engels/Frans

donderdag 25 januari 2024

Studiedag docenten

vrijdag 26 januari 2024

De leerlingen zijn lesvrij.

Open Dag

zaterdag 27 januari 2024

Van 9.30 - 13.00 uur

5h/6v Kijk- en luistertoetsen MVT Engels/Frans

maandag 29 januari 2024

Herkansingen toetsweek 2

maandag 29 januari 2024

Ouder-kind-workshop Kieswijs 4h/5v

dinsdag 30 januari 2024

Workshop voor ouders en leerlingen uit de voorexamenklassen die zich hebben aangemeld.

Ouder-kind-workshop Kieswijs 4h/5v

donderdag 1 februari 2024

Workshop voor ouders en leerlingen uit de voorexamenklassen die zich hebben aangemeld.

5v Goethe-examen mondeling

donderdag 1 februari 2024

Opgeven herkansing dossiertoetsweek 2

donderdag 8 februari 2024

PWS-avond

donderdag 8 februari 2024

Leerlingen uit 5h en 6v presenteren hun profielwerkstuk aan ouders en andere belangstellenden.

Van 19.30 - 21.00 uur

KOV-2

maandag 12 februari 2024

5h/6v Herkansing dossiertoetsweek 2

maandag 12 februari 2024

Toetsweek 3

van maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2024

Alle klassen m.u.v. 5 havo en 6 vwo. 

Voorjaarsvakantie

van zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Deadline inschrijven herkansing toetsweek 3

maandag 11 maart 2024

Studiedag docenten

woensdag 13 maart 2024

De leerlingen zijn lesvrij.

Herkansing toetsweek 3

donderdag 14 maart 2024

Reis Edinburgh

van zondag 10 maart t/m vrijdag 15 maart 2024

Voor leerlingen in 3 havo.

Verkort lesrooster

van maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart 2024

Lesuur   

Tijd 
1e   8.15 -  8.55 
2e  8.55 -  9.35
3e   9.35 - 10.15
pauze
4e  10.35 - 11.15 
5e 11.15 - 11.55
pauze
6e 12.25 - 13.05
7e 13.05 - 13.45
8e 13.45 - 14.25
9e 14.25 - 15.05

DT-week 3

van donderdag 14 maart t/m vrijdag 22 maart 2024

Goede Vrijdag

vrijdag 29 maart 2024

Vrije dag

Tweede Paasdag

maandag 1 april 2024

Vrije dag

Opgeven herkansing dossiertoetsweek 3

dinsdag 9 april 2024

Verkort lesrooster

van maandag 8 april t/m vrijdag 12 april 2024

Lesuur   

Tijd 
1e   8.15 -  8.55 
2e  8.55 -  9.35
3e   9.35 - 10.15
pauze
4e  10.35 - 11.15 
5e 11.15 - 11.55
pauze
6e 12.25 - 13.05
7e 13.05 - 13.45
8e 13.45 - 14.25
9e 14.25 - 15.05

5h/6v Herkansing dossiertoetsweek 3

vrijdag 12 april 2024

Toetsweek 4

van maandag 22 april t/m vrijdag 26 april 2024

Alle klassen m.u.v. de eindexamenklassen.

Meivakantie

van zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Tweede Pinksterdag

maandag 20 mei 2024

Vrije dag

KOV-3

woensdag 29 mei 2024

Eindexamen 1e tijdvak

van dinsdag 14 mei t/m woensdag 29 mei 2024

Deadline inschrijven herkansing toetsweek 4

donderdag 30 mei 2024

Studiedag docenten

donderdag 6 juni 2024

De leerlingen (m.u.v. 3v) zijn lesvrij.

Herkansing toetsweek 4

vrijdag 7 juni 2024

Eindfeest leerlingen

vrijdag 7 juni 2024

Uitslag CE-1

woensdag 12 juni 2024

Inleveren schoolboeken en examenvoetbal

maandag 24 juni 2024

Eindexamenkandidaten

Eindexamen 2e tijdvak

van dinsdag 18 juni t/m dinsdag 25 juni 2024

Toetsweek 5

van maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni 2024

Alle klassen m.u.v. 5 havo en 6 vwo. 

Uitslag CE-2

dinsdag 2 juli 2024

Inleveren schoolboeken

woensdag 10 juli 2024

Klassen 1 t/m 4 en 5 vwo

Zomervakantie

van zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024