Goede Doelen

Het Maerlant-Lyceum steunt stichtingen zoals de voedselbank. Enkele 4 havo- en 5 vwo-leerlingen namen in 2017 het initiatief om de Goede Doelen Commissie op te richten. Inmiddels hebben zij het stokje overgedragen aan een nieuwe lichting. De doelen waar de commissie zich voor inzet zijn de voedselbank en het begeleiden van ouderen.

De oprichters willen leerlingen bewust maken van het feit dat er meer dan een miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Zo gaan ze lesinformatie maken en inzamelacties houden. Ook wil de commissie een brug tussen jong en oud slaan door via uitjes ouderen een leuke tijd te geven. De leerlingen van het Maerlant kunnen zich samen met deze commissie actief bezighouden met belangrijke sociale onderwerpen en hulp bieden aan mensen die het nodig hebben.

Bewustmaken van het feit dat er meer dan een miljoen mensen in Nederland leven in armoede.