Privacy & disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze privacy & disclaimer statement.

Persoonsgegevens

Je kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. We vragen alleen jouw persoonlijke gegevens indien je een contactformulier invult. Deze gegevens worden per e-mail aan ons verstuurd en uitsluitend gebruikt om contact met jou te leggen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan het verkrijgen van afbeeldingen en videofragmenten met de juiste rechten. Als u de indruk heeft dat er gebruik is gemaakt van afbeeldingen of videofragmenten die niet juist zijn verkregen, neem dan contact op met info@maerlant-lyceum.nl.

Disclaimer Maerlant-Lyceum

1. Definities 

 1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
  1. a. Het Maerlant-Lyceum: de gebruiker van deze disclaimer: Het Maerlant-Lyceum gevestigd aan de Johannes Bildersstraat 11 te Den Haag;
  2. b. bezoeker: de bezoeker van de website;
  3. c. website: de website www.maerlant-lyceum.nldie door het Maerlant-Lyceum wordt beheerd;
  4. d. leerling: een leerling van het Maerlant-Lyceum;
  5. e. ouder: de ouder of verzorger van een leerling van het Maerlant-Lyceum;
  6. f. beeldmateriaal: een foto of video van een leerling van het Maerlant-Lyceum.

2. Inhoud

 1. Het Maerlant-Lyceum behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 2. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die op de website staat. 

3. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en beeldmateriaal) berusten bij het Maerlant-Lyceum of bij zijn licentiegever. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van het Maerlant-Lyceum en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het Maerlant-Lyceum (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen.
 2. Afdrukken van webpagina’s van de website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

4. Aansprakelijkheid

 1. Het Maerlant-Lyceum garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het Maerlant-Lyceum wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

5. Gebruik van beeldmateriaal

 1. Het Maerlant-Lyceum kan beeldmateriaal publiceren op haar website of via social-mediakanalen. 
 2. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor wervings- en voorlichtingsdoeleinden ten behoeve van het Maerlant-Lyceum.
 3. De toestemming die de ouder of de leerling aan het Maerlant-Lyceum verleend heeft voor het publiceren van beeldmateriaal geldt enkel voor het beeldmateriaal dat door het Maerlant-Lyceum, of in opdracht van het Maerlant-Lyceum door een derde, is gemaakt. Andere ouders, leerlingen en derden kunnen in en rondom de school of tijdens een schoolactiviteit foto’s en video’s maken van de leerling. Het Maerlant-Lyceum draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.
 4. De ouder of de leerling kan zijn toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal te allen tijde intrekken.
 5. Indien een leerling tijdens het maken van foto’s of video’s door een medewerker van het Maerlant-Lyceum of door een derde in opdracht van het Maerlant-Lyceum kenbaar maakt dat hij niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, dan wordt dat gerespecteerd.
 6. Indien de ouder of de leerling wenst dat beeldmateriaal verwijderd wordt of zijn toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal wenst in te trekken, dan kan de ouder of de leerling een verzoek indienen bij het Maerlant-Lyceum middels de onderstaande contactgegevens:

Maerlant-Lyceum - Johannes Bildersstraat 11 - 2596 ED Den Haag - 070-3244529 - info@maelant-lyceum.nl

Het Maerlant-Lyceum zal zo spoedig mogelijk reageren op een dergelijk verzoek en het beeldmateriaal verwijderen. Het Maerlant-Lyceum is niet verplicht beeldmateriaal te verwijderen indien de publicatie niet in strijd is met een redelijk belang van de leerling.

6. Links naar websites van derden

 1. In het geval dat het Maerlant-Lyceum links van zijn website naar een website van derden verschaft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, social-media-websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van het Maerlant-Lyceum te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat het Maerlant-Lyceum geen garantie verleent en geen verantwoording aanvaardt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites vallen niet onder de verantwoordelikheid van het Maerlant-Lyceum en het Maerlant-Lyceum verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend tot gemak van de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door het Maerlant-Lyceum in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maerlant-Lyceum gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of onze cookies? Je kunt ons dan een e-mail sturen op info@maerlant-lyceum.nl

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van het Maerlant-Lyceum worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.