Teade Ridder sluit Junior Med School succesvol af

Teade Ridder sluit succesvol het Junior Med School-programma af.

Na een fantastische ervaring krijgt Teade een golden ticket. Hij kan zonder decentrale selectie medicijnen aan de Erasmus Universiteit gaan studeren.

Het Maerlant-Lyceum wenst hem een mooie toekomst.