Kantine heeft gezonde school waardering GOUD binnen

Binnen het ECO school programma van het Maerlant-Lyceum is eén van de pijlers bewustwording van het belang van gezonde voeding. Behalve voorlichting in klassen, speelt het assortiment dat we aanbieden in onze kantine daar een rol in.

In goed overleg met onze cateraar ‘Markies’ zijn we twee jaar geleden een traject ingegaan om te komen tot de hoogste waardering van schoolkantines door het Voedingscentrum, de waardering goud. Ieder jaar brengt het voedingscentrum het aanbod in de kantine in kaart met de ‘Kantinescan’ en rapporteert de uitkomsten aan de directie.

Waar we twee jaar geleden nog de waardering zilver kregen is het assortiment dusdanig aangepast en verbeterd dat we het Voedingscentrum hebben gevraagd opnieuw onderzoek te doen en een rapportage te maken.
We zijn zeer verheugd om te melden dat het Voedingscentrum onze schoolkantine het predicaat GOUD heeft ontvangen.
Hiermee voldoet onze kantine aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We zijn trots op deze waardering en vinden het passen bij het ECO-school traject dat we in de school hebben ingezet. Tegelijkertijd blijven we kritisch en aan het werk om de gezonde leefstijl bij leerlingen verder te ontwikkelen.

Rector Remco Vogel overhandigt de 'gouden' schaal aan Markies-medewerkster Patricia