Aanmelding

Het Maerlant-Lyceum is een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo. Leerlingen met een vwo-, havo/vwo- en havo-advies kunnen bij ons terecht.
 

Aanmeldprocedure

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij plek voor 168 leerlingen (4 brugklassen atheneum-havo en 2 brugklassen gymnasium). Leerlingen hebben een vwo-advies nodig voor de gymnasiumbrugklas en een vwo-, havo/vwo- of havo-advies voor de brugklas atheneum-havo. (Stief)broertjes en zusjes en kinderen van personeelsleden hebben voorrang bij een eventuele loting.

Magazine

Het Maerlant-Lyceum maakt onderdeel uit van stichting VO Haaglanden. In samenwerking met alle scholen hebben wij een magazine gemaakt waarin je meer informatie vindt. Scan onderstaande QR-code om het magazine te openen: