Vacature: Conrector Beheer

Op het Maerlant-Lyceum in Den Haag zoeken we voor het nieuwe schooljaar een: Conrector Onderwijs (0,8-1,0 fte/ schaal 13+) en een Conrector Beheer (0,8-1,0 fte/ schaal 13+). Heeft bij voorkeur ook een kleine lesgevende taak

Wie zijn wij?

Het Maerlant-Lyceum is een openbare school die in een eigentijds monumentaal gebouw kwalitatief goed, gedegen onderwijs aanbiedt. De school telt ongeveer 1.140 leerlingen en 110 medewerkers. De school straalt openheid en warmte uit; er is grote waardering voor de sfeer in de school, het prettige leer- en werkklimaat en de ontspannen omgangsvormen, zowel binnen het jonge, enthousiaste team als tussen leerlingen, medewerkers en ouders. We leggen de lat hoog als het gaat om de prestaties van docenten en leerlingen. De school is uitstekend georganiseerd en de communicatie, zowel intern als extern, staat als een huis.

Het Maerlant-Lyceum is een van de scholen van VO Haaglanden, een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag en Rijswijk. 

Over welke kwaliteiten en achtergronden moet je beschikken?

Je bent in het bezit van een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid en hebt ervaring als docent op havo/vwo-niveau. Je hebt leidinggevende ervaring als bijvoorbeeld teamleider, leerlaagcoördinator of conrector. Boven alles heb je humor, relativeringsvermogen en leidinggevende kwaliteiten. Je bent toegankelijk en zoekt altijd de samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders. Op het Maerlant-Lyceum is de afstand tussen de schoolleiding en het overige personeel klein, je moet je prettig voelen in de informele sfeer waarin we met elkaar opereren. 

Kern van de functie

De conrector beheer:

 • - Geeft leiding aan een deel van de school en zorgt voor de meerjarenprogrammering, vormgeving en implementatie van het beheersmatig beleid van de school en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school. De conrector legt verantwoording af aan de rector. 
 • - Vertaalt (samen met de overige leden van de schoolleiding) de centrale beleidsplanning naar een meerjaren programmering op het gebied van organisatie, facilitaire zaken en financiën.
 • - Stuurt de uitvoering van het beheersmatig beleid aan en communiceert daarbij de visie van de school.
 • - Vertaalt het centrale beleid van de school en VO Haaglanden naar een organisatorische inrichting.
 • - Implementeert het kwaliteitssysteem en stuurt de uitvoering van de kwaliteitscyclus aan.
 • - Neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het beheer in de school 

Kennis en vaardigheden

De conrector bezit: 

 • - Brede kennis van en inzicht in het onderwijs en het beheer van scholen.
 • - HBO/WO werk- en denkniveau en lesbevoegdheid bij voorkeur 1e graad.
 • - Kennis van de organisatie van beheersmatige processen.
 • - Inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie.
 • - Vaardigheid in het ontwikkelen van beheersmatig beleid. 
 • - Vaardigheid in het ontwikkelen van een netwerk.
 • - Vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen. 
 • - Leidinggevende vaardigheden.

Contacten

De conrector heeft contact: 

 • - Met de overige leden van de schoolleiding om beheersmatig beleid te ontwikkelen 
 • - Met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de docenten en coördinatoren overstijgen. 
 • - Met medewerkers van het Maerlant-Lyceum.
 • - Met alle overige relevante functionarissen binnen en buiten de school en de organisatie.

Tijdpad procedure

Stuur je motivatie en CV uiterlijk maandag 3 april 2023 aan de rector, mevrouw drs. R.H. van den Berg, Johannes Bildersstraat 11, 2596ED Den Haag. Op donderdag 6 april 2023 vindt de eerste gespreksronde plaats, op dinsdag 11 april de tweede ronde. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Aanstelling geschiedt per 1 augustus 2023. Reageren is ook mogelijk via Meesterbaan.

Vragen? Neem contact op met Rebecca van den Berg, de rector van het Maerlant-Lyceum: berg@maerlant-lyceum.nl