Nieuws

Op woensdag 25 oktober heeft een aantal leerlingen van 2G1 geholpen bij het uitserveren van de themamaaltijd (stamppot) in het verzorgingshuis Aelbrecht van Beijeren. Het Maerlant is gekoppeld aan dit verzorgingshuis om ouderen en jongeren meer samen te brengen en zo de sleur van de dag van ouderen te doorbreken. De klas gaat regelmatig in kleine groepjes naar het verzorgingshuis om te helpen met verschillende activiteiten. Tom, Morris, Samy, Friso, Reinout, Emma en Wietske hebben naast het uitserveren van de maaltijd, afruimen, afwassen ook gezelschap gehouden aan tafel. De ouderen vonden dit erg leuk en de leerlingen kregen na afloop een applaus. Volgende week gaat er een groepje assisteren/meedoen met Bingo. Hopelijk volgt er nog een aantal mooie activiteiten.