Nieuws

Op donderdag 7 september is bij de opening van het Haags onderwijsjaar de Haagse Onderwijsprijs toegekend aan onze docent natuurkunde Floor Zegwaard. De jury, bestaande uit deskundigen vanuit het basis-, voortgezet en middelbaar beroeps-onderwijs, eerde hiermee het werk dat Floor al jaren op het Maerlant-Lyceum verricht met zijn lego- en roboticateams.  Robotica is al jaren één van de speerpunten van ons onderwijs, waarmee we van Den Haag tot St. Louis naam hebben gemaakt. Het ontvangen van deze prijs is voor Floor en voor ons een stimulans om het roboticaonderwijs met nog meer inzet te stimuleren en te ondersteunen!